Výstavní expozice „Niké se vrací domů“

Plachetnice Niké na této výstavě vypráví nejen příběh svého vzniku a dobrodružných plaveb kolem světa, ale také představuje ukázku odhodlání a nezdolné vůle jejího tvůrce Richarda Konkolského, který byl nucen si k uskutečnění svých mořeplaveckých snů nejen sám postavit loď, ale i vybojovat mnoho bitev s úřady. Jen tak mohl naplnit své tužby.

Výstava je pojata jako abstraktní plavba kolem světa. Hlavním exponátem je samotná jachta Niké, na které mořeplavec Richard Konkolski obeplul zeměkouli. Niké je usazena do příběhu, popisujícího tuto dobrodružnou cestu plnou zajímavostí a rizika. Koncepce výstavy počítá s maximálním zapojením především malých návštěvníků, pro které je navržen interaktivní svět popisující celou cestu.

Mapa expozice s vyznačenými zastávkami 1 až 13

Plavba začíná před přídí samotné jachty.

1. Vyplutí Niké

Niké, která je nepochybně nejslavnější lodí našeho námořního jachtingu, se začala rodit v panelákovém bytě v Bohumíně roku 1968. Podmínky zrození přitom nebyly právě příznivé. Naše země neměla příliš velkou tradici námořního jachtingu. Tvůrce lodi Richard Konkolski proto vycházel ze stavebních plánů polského původu. První problémy nastaly už se získáváním vhodných stavebních materiálů. I přes tyto překážky se mu nakonec podařilo v roce 1971 dokončit loď, která byla pojmenovaná Niké.

Otázky:
Kdy se uskutečnila první plavba kolem světa?
Jak je dlouhá jachta Niké?
V kolika lidech uskutečnil mořeplavec Richard Konkolski plavbu?
 

2. Na moři

V červnu 1972 Niké vystartovala v závodě osamělých mořeplavců přes Atlantik – OSTAR 72. Čtvrtý den se v bouři přetížené lodi zlomil stěžeň. Niké se však bez cizí pomoci vrátila zpět do Anglie a po získání nového stěžně opět vystartovala s dvanáctidenní ztrátou. Závod ukončila v americkém Newportu 16. července 1972. Tam se naskytla možnost pokračovat v sólo plavbě kolem světa.
Na plavbu kolem světa vyrazila Niké 9. listopadu 1972. Dobrodružná plavba osamělého mořeplavce Richarda Konkolského a plachetnice Niké byla úspěšně ukončena 11. července 1975 po uplutí 33561 námořních mil a 344 dnech strávených na moři. Tehdy šlo o druhou nejmenší loď, která doposud v historii úspěšně obeplula svět.

Otázky:
Co znamená příliv a odliv?
Který oceán je největší svou plochou a který je nejhlubší?
 

3. Podmořský svět

Pod jachtou se rozprostírá tajuplný podmořský svět s prezentací všeho živého i mrtvého Fotografie prezentují nekonečnou krásu i temné děsy.

Otázka:
Co se nachází na jednotlivých fotkách vystavených v expozici?
 

4. Pláž – ostrov - útesy

Zvýšená podlaha především pro nahlédnutí do Niké také prezentuje osudy mořeplavců a trosečníků. Postupně se mění z mořské pláže stoupající k pevnině na tajuplný ostrov přecházející v členité útesy.

Otázka:
Jakým způsobem se mořeplavec dostane z jachty ukotvené v dostatečné hloubce na pevninu?
 

5. Šupiny

Rybí šupiny kryjící tělo velryby kontejneru posloužily jako idea prezentace zajímavostí o celé plavbě. Součástí tohoto rybího těla je také dotekové obrazovka s prezentací filmových ukázek z vlastní plavby a další podrobné informace.

Otázka:
Jak dlouho trvala plavba Richarda Konkolského kolem světa na jachtě Niké?
 

6. Mapa plavby kolem světa

V expozici je ke shlédnutí ručně kreslená oválná mapa světa se znázorněním první plavby Richarda Konkolského kolem světa na jeho jachtě Niké.

Otázka:
Kolik je na zeměkouli světadílů?
 

7. Kapitánský můstek

Kontejner - použitý autentický námořní kontejner posloužil jako symbol námořní dopravy, jako abstraktní velryba, ale také jeho střecha jako kapitánský lodní můstek a prezentace paluby jachty Niké v měřítku 1:1. Je možné si na palubu po strmém schodišti vylézt a rozhlédnout se dál, kam až oko dohlédne. V případě bouře je možné upravit kurz plavby správným směrem pomocí lodního kormidla a ve správnou chvíli vytáhnou po stěžni vlajku nebo plachtu. Vázání uzlů (dračí smyčka, lodní smyčka, vazákový uzel, kotevní uzel), či při přistávacím manévru vytahování kotvy. Tajná šifra rozvěšených signálních vlaječek ukrývá tajemství, které je nutno vyluštit.

Otázky:
Co je napsáno signálními vlaječkami?
Jakým uzlem se kotví jachta v přístavu?
Jaký uzel se používá při vytažení plachty po stěžni?
 

8. Kajuta

Pod palubou se nachází kajuta v měřítku jedna ku jedné. Tento simulátor houpající se paluby zvedne žaludek i starému mořskému vlku, který však udrží správný kurz plavby tím, že podle noční oblohy s mnoha svítícími souhvězdími vždy najde souhvězdí Jižního kříže.

Otázka:
Jaký vitamín chybí námořníkům?
 

9. Souhvězdí viditelné z makety kajuty

Cassiopeia - Kassiopea
Ursa Major - Velký vůz (patří do souhvězdí Velké medvědice)
Triangulum - trojúhelník
Delphinus – souhvězdí Delfína
Lyra – souhvězdí Lyry
Corona Borelis – souhvězdí Severní koruny
Crucis - Jižní kříž
 
Otázka:
Která souhvězdí jsou na obrázku?
 

10. Plavba jachty

Interaktivní hra prezentující souvislosti směru větru a směru plavby.

 
Úkol:
Nastavte model jachty tak, aby plula proti větru.
 

11. Komiks

Záměrem komiksu „Rychlé šífy Richarda Konkolského“ bylo připomenout poutavou a mladé generaci přístupnou formou příběh Richarda Konkolského - prvního suchozemce, který dokázal obeplout Zemi na vlastnoručně vyrobené jachtě Niké. Námětem pro vznik kresleného komiksu byly skutečné příběhy a významné události z jeho dětství i jachtařského života.

Autoři komiksu Oldřich Hyvnar, Milan Švihálek a Richard Konkolski

 

Otázky:
Kterým známým kresleným komiksem se nechali autoři Milan Švihálek a Oldřich Hyvnar při své tvorbě inspirovat?
Znáte význam slova šífy?
 

12. Projekce

Multimediální interaktivní projekce veškerých informací kolem cesty pro znavené mořeplavce, kteří si už potřebují odpočinout po dlouhé prohlídce všech částí expozice.
 

13. Přistání Niké

Cesta kolem světa končí na počátku.
Zde najdeme základní informace o celé výstavě, poděkování partnerům expozice a seznámení s realizačním týmem.

 

Odpovědi na položené otázky a nápověda pro řešení úkolů

 

1. Vyplutí Niké

Kdy se uskutečnila první plavba kolem světa?
Celou zeměkouli poprvé obeplula výprava, kterou vedl Fernão de Magalhães - portugalský mořeplavec ve službách španělského krále Karla V. Roku 1519 se Magellanovi podařilo vyplout s flotilou pěti starých karavel a s posádkou asi 250 námořníků s oficiálním úkolem objevit pro španělskou korunu kratší cestu na Moluky, odkud se dováželo koření. Z pěti lodí po obeplutí zeměkoule dokončila plavbu jen jedna – Victoria. Sám Magalhães zahynul roku 1521 v boji s domorodci na na ostrově Mactan na Filipínách. Jeho úkol dokončil Juan Sebastian ďElcano. První obeplutí zeměkoule trvalo přesně 3 roky a 29 dní.

Jak je dlouhá jachta Niké?
Parametry jachty jsou následující:

  • Celková délka 742 cm, maximální šířka 231 cm, šířka vodorysky 213 cm, ponor 135 cm, výtlak 1686 tun.
  • Takeláž: originální oplachtění typu yawl, později změněno na typ slup s kutrovým oplachtěním.
  • Výška hliníkového stěžně nad palubou 8 metrů, lanoví z nerezových lan o průměru 8 mm.
  • Základní plocha plachet 23,14 m2 (hlavní plachta 11,04 m2, bezanová plachta 3,10 m2, genue 14,20 m2, kosatka č.1 11,02 m2, kosatka č. 2 9,00 m2, apsel 7,90 m2 a spinakr 42,00 m2).

Niké byla poprvé spuštěna na vodu a pokřtěna v květnu 1971. Celkem uplula přes 41000 námořních mil, což představuje cestu dvakrát kolem země po rovníku.
Rekordní plavby Niké při maximální rychlosti trupu podle délky vodorysky 4,73 uzlů (22,36 stopy):

  • 23.9.1974 - 178 mil během 24 hodin s průměrem 7,42 uzlů,
  • 24.9.1974 - 174 mil během 24 hodin s průměrem 7,25 uzlů,
  • 5.4.1975 - 183 mil během 24 hodin s průměrem 7,63 uzlů,
  • 9.7.1975 - 169 mil během 24 hodin s průměrem 7,04 uzlů.

V kolika lidech uskutečnil mořeplavec Richard Konkolski svou plavbu?
V červnu 1972 Niké vystartovala v závodě osamělých mořeplavců přes Atlantik – OSTAR 72. Čtvrtý den se v bouři přetížené lodi zlomil stěžeň. Niké se však bez cizí pomoci vrátila zpět do Anglie a po získání nového stěžně opět vystartovala s dvanáctidenní ztrátou. Závod ukončila v americkém Newportu 16. července 1972. Tam se naskytla možnost pokračovat v sólo plavbě kolem světa.
Na plavbu kolem světa vyrazila Niké 9. listopadu 1972. Dobrodružná plavba osamělého mořeplavce Richarda Konkolského a plachetnice Niké byla úspěšně ukončena 11. července 1975 po uplutí 33561 námořních mil a 344 dnech strávených na moři. Tehdy šlo o druhou nejmenší loď, která doposud v historii úspěšně obeplula svět. Celou plavbu kolem světa uskutečnil Richard Konkolski sám.
 

2. Na moři

Co znamená příliv a odliv?
Příliv a odliv představuje zvyšování a snižování hladiny moře v důsledku působení tzv. slapových sil, které jsou vyvolány gravitačním působením Měsíce (a v menší míře i Slunce).

Který oceán je největší svou plochou a který je nejhlubší?
Na Zemi se vyskytuje 5 oceánů: Atlantský oceán, Severní ledový oceán, Jižní ledový oceán, Indický oceán a Tichý oceán. Největší rozlohu má Tichý oceán – 155 557 čtverečních kilometrů. Nejhlubší známé místo všech oceánů je tzv. Marianský příkop - asi 2550 km dlouhé a průměrně 69 km široké podmořské údolí tektonického původu, které se nachází východně od souostroví Mariany (Mariánské ostrovy), poblíž ostrova Guam. Jeho součástí je i vůči hladině moře nejhlubší místo zemského povrchu, hloubka podle posledního měření činí 10 994 m pod hladinou severního Tichého oceánu.

 

3. Podmořský svět

Co se na jednotlivých fotkách nachází?
Na fotografiích fotografky Taťány Vaisarové můžete shlédnout následující mořské živočichy:

1. Delfín dlouholebý
2. Žralok bělocípý
3. Hlaváč
4. Komorník třískvrný
5. Hvězdice červená
6. Muréna jávská
7. Klaun dvoupruhý

 

4. Pláž – ostrov - útesy

Jakým způsobem se mořeplavec dostane z jachty ukotvené v dostatečné hloubce na pevninu?
Na malém člunu. Pro svou první plavbu měla Nike na palubě gumový nafukovací člun, který měl tři podélné komory a samostatnou nafukovací podlahu. Později byl nahrazen malým nafukovacím člunem se dvěma skládacími plastikovými vesly. Nakonec byla výbava Niké doplněna malým člunem z překližky.

 

5. Šupiny

Jak dlouho trvala plavba Richarda Konkolského kolem světa na jachtě Niké?
Plavba kolem světa, kterou Richard Konkolski uskutečnil v letech 1972 až 1975, obnášela 33 561 námořních mil a 343 dnů a nocí plavby, prokládaných krátkými i delšími zastávkami v 79 přístavech pěti světadílů.

 

6. Mapa plavby kolem světa

Kolik je na zeměkouli světadílů?
Sedm: Afrika, Evropa, Asie, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida a Austrálie.

 

7. Kapitánský můstek

Co je napsáno signálními vlaječkami?
Námořní vlajková abeceda je signální soustava, která se používá k vizuálnímu dorozumívání na dálku mezi námořními loděmi nebo loděmi a přístavy. Tabulku, která znázorňuje písmenné hodnoty jednotlivých vlajek a také nejběžnější význam vlajky v případech, kdy představuje celou větu, můžete nalézt např. na https://cs.wikipedia.org/wiki/Námořní_vlajková_abeceda.
Tajná šifra rozvěšených signálních vlaječek ukrývá kód R I C H A R D 4 3 (Richard Konkolski se narodil v roce 1943).

Na kapitánském můstku lze uvázat čtyři nejpoužívanější uzly jachtingu - vazákový uzel, dračí smyčku, kotevní uzel a lodní smyčku. Návod na jejich uvázání můžete najít např. na http://www.historiedobrodruzstvi.cz/zpravy/uzly/.

Jakým uzlem se kotví jachta v přístavu?
Lodní smyčkou

Jaký uzel se používá při vytažení plachty po stěžni?
Vazákový uzel

 

8. Kajuta

Jaký vitamín chybí námořníkům?
Je jím vitamín C. Dlouhodobý nedostatek tohoto vitamínu ve stravě způsoboval u námořníků v minulosti nemoc zvanou kurděje. Kurděje začaly být akutní u evropských námořníků zejména v 15. století, kdy se začaly podnikat dlouhé výpravy Atlantickým oceánem směrem k Americe nebo okolo Afriky. Námořníci byli po měsíce odkázáni na dietu skládající se ze sušeného hovězího masa a sucharů a nemoc si vyžádala mnoho obětí.

 

9. Souhvězdí viditelné z makety kajuty

Která souhvězdí jsou na obrázku?
1. Cassiopeia - Kassiopea
2. Lyra – souhvězdí Lyry
3. Corona Borealis – souhvězdí Severní koruny
4. neplatné souhvězdí (Crucis - Jižní kříž zrcadlově obrácen)
5. Crucis - Jižní kříž
6. Ursa Major - Velký vůz (patří do souhvězdí Velké medvědice)
7. Triangulum – trojúhelník
8. Delphinus – souhvězdí Delfína

 

11. Komiks

Kterým známým kresleným komiksem se nechali autoři Milan Švihálek a Oldřich Hyvnar při své tvorbě inspirovat?
Jsou jimi známé Rychlé šípy vycházející ze skautských příhod spisovatele Jaroslava Foglara. V kreslených příbězích lze vypozorovat i prvky oblíbeného komiksu Zelený Raoul aneb Nekonečný příběh České republiky očima ufona.

Znáte význam slova šífy?
"Šífy" je méně používané synonymum pro lodě a různé typy plavidel. Zpívá se o nich například v písni Wabiho Daňka Hudsonské šífy, čímž se myslí parníky plovoucí na řece Hudson. Tradičními byly i dřevěné šífy, které se v minulosti používaly na Vltavě jako nákladní nebo výletní lodě.