Josef Wagner

wp_josef_wagnerJosef Wagner

(narozen 27. 2. 1951 v Bohumíně), fotograf, kameraman a speleolog. Speleologií a fotografováním se zabývá od roku 1968. V roce 1971 založil v Bohumíně speleologickou organizaci ORCUS Bohumín, kterou vede dodnes.

Stejnou dobu se zabývá i výzkumem jeskyní Moravsko-slezských Beskyd. Při těchto výzkumech se podařilo objevit a dokumentovat více jak 40 nových jeskyní a propastí. Více jak 30 let se zabývá s kolegy bohumínského klubu ORCUS sledováním a ochranou zimovišť netopýrů v jeskyních Beskyd a v opuštěných důlních dílech Oderských vrchů a Jeseníků. Jejich zásluhou byly objeveny jedny z největších zimovišť netopýry černého na našem území a zachránit celou řadu opuštěných důlních děl před likvidací, které dnes jsou významnými zimovišti chráněné netopýři fauny a jsou zahrnuty v programu NATURA 2000.

Od roku 1979 organizoval a vedl více jak 50 mezinárodních speleoloalpinistických expedicí do nejvýznamnějších krasových oblastí planety. Při těchto výpravách, které nejčastěji směřovaly do oblasti Kavkazu a Krymského poloostrova byly objeveny desítky nových propastí a jeskyní. Propast K-2 na Kavkaze, která je dnes hluboká více jak 1000 metrů byla na počátku osmdesátých let minulého století na 2 místě ve světových hloubkových tabulkách. Na Krymském poloostrově společně s ukrajinskými kolegy byli spoluobjeviteli unikátního jeskynního systému Enime Bojir Chasar Nižni, který svou krystalickou výzdobou nemá ve světě obdoby.

Řadu expedic vedl do severských oblastí Skandinávskéhom poloostrova. Jejich výsledkem byly objevy řady nových krasových rajónů s mnoha dosud neznámými jeskynními systémy. Vedl speleoalpinistické expedice do nejhlubších propasťovitých systémů světa v Alpách a Pyrenejích a vědecké speleologické expedice do krasu Turecka, Kuby, Kanárských ostrovů a dalších míst planety.

Jeho fotografická a filmová tvorba je spojena se speleologickou expediční činností. Zaměřuje se na fotografování přírody Moravskoslezského regionu, Beskyd, Jeseníku, fotografování jeskyní a historického podzemí a zimovišť netopýrů.

Jeho fotografie jsou publikovány v řadách odborných časopisů u nás a v zahraničí, knihách a odborných publikací, plakátové tvorbě. Samostatně vystavoval v řadě zemí Evropy: Itálie -Terst, Ukrajina - Simferopol, vystavoval v Arandě de Duero, Bielsko- Biale, a každoročně v řadě měst České republiky.

Je autorem řady dokumentárních filmů s přírodovědeckou a speleologickou tématikou, např.:

  • „Kde spí netopýři“
  • „Emine Bojir Chasar – pokladnice krasu“
  • „Kuba 2014 aneb chutii bych nikdy nejedl“
  • „Expedice Troms 2011“
  • „Jeskyně Moravsko-slezských Beskyd“

Je výhradním fotografickým a filmovým dokumentaristou jeskynního systému Emine Bojir Chasar na Krymském poloostrově.

Kontakt

E-mail: josef.wagner@historiedobrodruzstvi.cz

REFERENCE

ÚSPĚCHY

Při výzkumech objevení a zdokumentování více jak 40 nových jeskyní a propastí.

EXPEDICE

Organizování a vedení více jak 50 mezinárodních speleoloalpinistických expedicí.

DOKUMENTY

Autor řady dokumentárních filmů s přírodovědeckou a speleologickou tématikou.

KNIHY

Publikovány fotografií v řadách odborných časopisů u nás a v zahraničí, knihách a odborných publikacích.