Uzly používané mořeplavci

Lana jsou jednou z nejdůležitějších věcí na palubě každé jachty. Bez jejich upevňování, spojování a navazování se neobejde žádný mořeplavec. Pro každou plavbu, kotvení i vyvazování lodi v přístavu je proto vázání uzlů velmi důležité. Proto se je musíš naučit!

Nejdůležitější uzly, které se na moři používají:

 

Lodní smyčka

Uzel s velmi širokým uplatněním se nejčastěji používá k přivázání lodi na přístavní pachole.

Jak uvázat lodní smyčku

Jak uvázat lodní smyčku

Lodní smyčka

Lodní smyčka

 

Kotevní uzel

Jedná se o velmi spolehlivý a pevný uzel, kterým námořníci připevňují to nejdůležitější - kotvu.

Jak uvázat kotevní uzel

Jak uvázat kotevní uzel

Kotevní uzel

Kotevní uzel

 

Vazákový uzel

Smyčka, pomocí které námořníci upevňují lano na vazák, je jedna z nejužitečnějších věcí, jež se s lanem na palubě provádí. Několik osmiček z lana na vazáku se uzamkne jednou otočenou jednoduchou smyčkou.

Jak uvázat vazákový uzel

Jak uvázat vazákový uzel

Vazákový uzel

Vazákový uzel

 

Dračí smyčka

Uzel je známý nejenom mezi námořníky a jachtaři pro jeho všestranné použití. Tímto způsobem lze vytvořit pevnou smyčku na konci lana, kterou lze také snadno povolit i po silném utažení.

Jak uvázat dračí smyčku

Jak uvázat dračí smyčku

Jak si snadno zapamatovat vázání dračí smyčky? Pomocí následující pohádky:

„V hlubokém jezeře žil drak. Když uviděl na břehu princeznu, vystoupil z vody, obtočil se kolem ní a snažil se ji stáhnout k sobě do jezera. Princezna ale stála pevně na nohou a stáhnout se nenechala."
(Jezero je oko na pevném konci lana, princezna je pevný konec lana, které vychází ze smyčky, a hlavu draka představuje volný konec lana.)

Dračí smyčka

Dračí smyčka

Autor fotografií: Petr Pazdírek