Vize

Nadační fond Historie dobrodružství byl založen k účelu společensky užitečnému, který je vymezen následujícím výčtem aktivit:

 • Vybudování muzea dobrodružství v Ostravě, které bude shromažďovat unikátní dobové předměty a artefakty. Ambicí je vytvořit instituci, která bude součástí asociace horských muzeí International Mountain Museums Alliance - IMMA.
 • Muzeum by mělo vytvářet teoretickou a především praktickou edukativní činnost, za kterou by se do muzea sjížděli studenti z celé republiky. Podobně jako je tomu u populárních vědeckých center (DOV, Liberec či Plzeň).
 • Úzká spolupráce s MŠMT a jinými vzdělávacími institucemi za účelem tvorby učebních materiálů použitelných ve výuce a vzdělávání mládeže.
 • Součástí muzea bude i komerční část, která bude generovat zisk – restaurace, kavárna, sportovní obchody, lanové či lezecké centrum, mateřské centrum atp.
 • Klíčový způsob financování v prvních letech fondu EU.
 • Důležitou činností bude organizování přednášek a setkání s významnými osobnostmi českého, československého, ale také zahraničního dobrodružství za účelem propagace u laické i odborné veřejnosti.
 • Muzeum bude zpracovávat dějiny českého a československého dobrodružství formou knih, dokumentárních filmů, komiksů - obrázkových dějin (zejména pro děti a mládež) a multimediálních materiálů za účelem zachování historicky důležitých událostí, včetně jejich distribuce a prodeje. Použití těchto materiálů bude sloužit na propagaci České republiky na zahraničních festivalech, mítincích a v médiích za účelem přiblížení významných událostí českého a československého dobrodružství. Součástí muzea bude výstavní a projekční sál, ve kterém se budou promítat dobové cestovatelské filmy a pořádat přednášky a fotografické výstavy významných hostů z oblasti dobrodružství.
 • Vytvoření databáze historických materiálů – fotografií, filmových záběrů, dopisů, expedičních pohlednic a knih, výstroje a výzbroje a jejich katalogizace.
 • Vytvoření depozitu, v rámci kterého se budou shromažďovat veškeré materiály a pozůstalost významných československých cestovatelů. Tím se stane z Ostravy hlavní město dobrodružství České republiky s ohromným mezinárodním přesahem!

 

V souladu s těmito aktivitami jsme si vytýčili následující Desatero úkolů:

 1. Vytvořit z Ostravy hlavní město dobrodružství České republiky.
 2. Vybudovat unikátní centrum dobrodružství o našich významných cestovatelích, dobrodruzích a jejich výpravách. Jeho součástí budou interaktivní prvky s využitím moderních technologií, jako např. helmy s virtuální realitou, modely nejvyšších hor, jeskynních prostor, simulátory zemětřesení, mořských bouří, lavin, vzdušných vírů atd.
 3. Shromáždit dobovou „outdoorovou“ výzbroj a výstroj na jediném místě v České republice.
 4. Stát se členem asociace horských muzeí International Mountain Museums Alliance – IMMA.
 5. Organizovat přednášky a filmové projekce legendárních i současných českých a zahraničních dobrodruhů ve vlastním kinosále vybaveným nejmodernějšími technologiemi.
 6. Vydávat knihy, komiksy a točit vzdělávací filmy. Spolupracovat s outdoorovými festivaly (zapůjčení filmových projekcí pro účely muzea, poskytnutí prostor pro konání
  festivalu atd.).
 7. Vypracovat edukativní program pro děti a pokusit se ho zařadit do osnov MŠMT.
 8. Pořádat tematické výstavy našich významných dobrodruhu a cestovatelů.
 9. Vytvořit v rámci centra historie dobrodružství prostor pro sportovní aktivity a komerční využití (vzdušný tunel, boulderingová stěna, obchod s outdoorovým vybavením, kavárna atd.)
 10. Vytvořit ve spolupráci s vybraným dopravcem (České dráhy, Regiojet nebo LEO Express) originální vlak dobrodružství, který bude svážet do Ostravy dobrodruhy a cestovatele z celé republiky i zahraničí.

 

Plakat_A5