Koruna Himálaje

Nadační fond Historie dobrodružství uspořádal 8. listopadu 2018 ve vyprodaném sále kina Vesmír v Ostravě přednášku Radka Jaroše, významného českého horolezce a prvního Čecha, který dokázal vystoupit na všech 14 osmitisícovek. Přednáška s názvem Koruna Himálaje vycházela z jeho více než dvacet let trvající kariéry profesionálního horolezce, zážitků a zkušeností nasbíraných v průběhu nespočtu himálajských expedic, jejichž cílem bylo postupně stanout na všech čtrnácti nejvyšších vrcholech světa. Patronát nad akcí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jakub Unucka, MBA.

 

Fotografie z přednášky

Foto: Petr Piechowicz

 

Foto: Petr Pazdírek